HƯỚNG DẪN MUA HÀNG ONLINE

Khách hàng chọn tấm tranh trong Website hoặc bất kỳ tấm tranh nào trên Google. Chúng tôi giao họa sĩ Minh Hưng Gallery vẽ. Trong vòng 3 đến 7 ngày chúng tôi sẽ giao cho khách hàng.

Cách khách hàng mua hàng trên Websitte. Chọn Bức Tranh như ý. Chọn Khung khách hàng thích. Nhấn vào Nút ĐẶT HÀNG. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý Khách hàng.