Bức tranh phong cảnh đẹp có một sự mê hoặc không hề nhẹ

Những bức tranh phong cảnh đẹp luôn luôn là một nguồn cảm hứng sáng tác bất tận