Nét độc đáo của tranh sơn dầu phố cổ qua góc nhìn nghệ thuật

Đối với người Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, hình