Ý nghĩa tranh sơn dầu trừu tượng mà ít người biết được

Bạn có biết  ý nghĩa tranh sơn dầu trừu tượng không? Tranh trừu tượng là